Evanglister kan helt klart vara olika – och ändå vara evangelister.

 

Evangelisterna här burkar mer vara, vad vi kallar, pastorer. De bor i en by med få kristna. Tar hand om denna grupp sprider ¨Himmelriket¨ i byn och när gruppen blivit stor nog att stå på egna ben då byter evangelisten titel till pastor och gruppen kallas kyrka. Anledningen till detta är framförallt samfundsregler och karentraditioner.

Men efter att läst kapitlet ¨Evangelistens lidelse¨ av Jan Erixon i boken “Några till Evangelister” så måste jag också medge att vi har våra ¨Åström¨ som har väldigt svårt att vara på ett ställe eftersom det finns fler ¨törstande människor¨ längre bort som inte hört om Himmelriket ännu. Hur går då detta ihop?

Vi backar först till Paulus. Vad säger han om evangelister eller evangelium? När jag läser Paulus så är “arbeta för evangelium”, att vara trogen Jesus – i förlängningen Hans uppdrag att låta Himmelriket landa här och nu. Göra “helt enkelt” som Jesus gjorde: Se människor – speciellt de utsatta, tala makten till rätta, visa på Guds kärlek mm.

Utifrån Paulus ser jag inga problem att evangelister är olika.

Bild

Saman och församlingsledaren i Huay Moo samtalar.

Det är dock inte lätt. Jag och Saman var till Huay Moo i helgen. Vi träffade en ledare för gruppen där. De växer och de står på tröskeln att bli erkända som kyrka. Vår evangelist i byn är en ¨Åström¨ som inte kan vara kvar i bara en by. Han reser i 10 byar till runt Huay Moo, så gruppen hemma får inte den omsorg den behöver, som ledaren uttryckte det. Å andra sidan händer flera spännande saker i grannbyarna, tack vare evangelistens ¨lidelse¨. 

En grannby är Payeu. För ett år sedan, drygt, gjorde vi en kort videofilm om en familj som fick flytta där ifrån eftersom de blivit kristna, mamman hette Quitho. (Filmen användes i vår internationella insamlingskampanj och finns fortfarande på youtube.) Byledningen ville inte ha några kristna i byn, så endera fick de avsvära sig sin tro eller flytta. Quitho och hennes familj valde att flytta.

Nu har evangelisten från Huay Moo börjat åka till Payeu. Jag sa: ¨Hur är detta möjligt efter våra tidigare erfarenheter?¨ Evangelisten ler mot mig och säger, ¨nu är det inga problem. Byhövdingen är släkt med min fru, så nu har vi full frihet att berätta om Jesus!!!¨ 

Följden har blivit att ledaren från Huay Moo får ta ett större pastoralt ansvar för gruppen, även om han tror han inte är kapabel till det.

Vi får be att Gud hjälper… både församlingsledaren i Huay Moo – och evangelisten som inte kan sitta still i sin by när andra inte har hört eller sett.

Det är inte Gud som reagerar på det vi gör; det är vi som reagerar på det Gud gör. Det har vi äntligen förstått. Vi kommer i takt med Gud och varandra genom att låta honom bestämma takten, inte genom att stolt eller ängsligt försöka gå i täten.

Från The Message på svenska, Rom 3

Otto