Matthews närmast sörjande

Vid begravningsgudstjänsten i Sop Moey.
Till vänster står Matthews svärfar, fru och barn och till höger om bilden står hans föräldrar.