Det blir en begränsad återblick utifrån vår horisont.

Det politiska läget är fortfarande instabilt. Thaksins syster sitter kvar som premiärminister trots att många trodde hennes karriär skulle bli kortvarig. Hon lyckades ganska väl reda ut efterdyningarna efter de svåra översvämningarna i Thailand hösten 2011. 

 

De flesta av våra medarbetare är kvar i sina positioner. De gör ett bra jobb. Ladda, ansvarig för elevhem och stipendier, har förlorat flera nära anhöriga under hösten. Vi sörjer med henne och hoppas att 2013 ska bli ett ljusare år. 

Saman jobbar vidare inom evangelisation och kyrkoutvecklingsprojektet. Hans yngre bror Matthew verkar inte ha mycket kvar här i detta livet. Levercancern verkar till slut besegra hans livsvilja. Hans familj och evangelisationsarbetet i Lamphun-området lider.

Renukas man Sukid har legat snart en månad på sjukhus p g a ryggproblem. Vi hoppas att han är på bättringsvägen.

Suwans byutvecklingsprojekt och Yamsoks mikroekonomiprojekt rullar vidare.

 

Vi kom tillbaka i augusti efter ett år i Sverige. Denna gång med två av våra fem barn. De andra tre har funnits på olika håll i Sverige under hösten.

 

Från min horisont kan jag berätta att först gick en fristående större pwokarenkyrka (Mae Lai nuea) in under Betlehemsdistriktet, vårt systersamfunds (TKBC) pwokarendistrikt. De önskade ett större sammanhang. Sedan fick jag vara med att välkomna två kyrkor som jag många gånger besökt genom åren, Khomotha och Klongpää, som fullvärdiga kyrkor inom TKBC. Till dessa nyheter vill jag lägga samtalen som börjat föras med Mae Phae, en kyrka som tidigare varit ansluten till en annan missionsorganisation ¨New Tribes Mission¨, om att de också ska gå in i Betlehemsdistriktet. Tillsammans med dem skulle vi kunna fokusera på t ex byn Phayeu som Qitho, artikel i Magasinet och filmad nu i ¨Rätt till Tro¨, kommer ifrån.

 

Jag kom också att besöka Kina två gånger, både Shandong- och Hubeiprovinsen. Kina är ett land som både skrämmer och fascinerar mig. Det finns en oerhörd potential i landet som kan användas till något gott eller dåligt. Vi får se vad framtiden har att säga.

 

Det har med andra ord varit ett år med båda ljus och mörker, som livet ofta är.

 

Vi hoppas att år 2013, eller 2556 som de säger i Thailand, ska bli ett bättre år. Där vi inte ska behöva uppleva så många ¨onödiga¨ dödsfall. Där vi får känna mer av en helhet och känna oss mindre splittrade mellan våra uppgifter. Min förhoppning inför 2013 är som vår pastor i internationella kyrkan uttryckte det; ¨Göra Guds saker, på Guds sätt!¨ (min översättning). 

 

Otto