Han höll på att packa ihop efter en lyckad julfest i kyrkan när skottet small.

En del av er har säkert läst min artikel i Magasinet om Qitho och hur den kristna tron ibland splittrar familjer, men oftare byar. I pwokarenbyn Dong Dam fick jag se motsatsen i onsdags.

 

En av kyrkans ledare sedan många år blev mördad för en dryg vecka sedan. Kallblodigt nerskjuten med ett kraftigt jaktgevär på kort avstånd i mörkret, när han höll på att packa bilen efter julfesten… – Varför?

 

Han var inte bara ledare i kyrkan utan också i byn, så folk ¨gick man ur huse¨ för att vara med vid begravningen i onsdags. Det var många kristna, från när och fjärran, längst fram vid gudstjänsten. Men det var också många icke-kristna från byn längre bak. Alla kom denna dag. – Varför?

 

  • För att hedra en vanlig 50-åring som stod upp för det han trodde på, även om det kom att kosta honom livet. Hans mod hade berört alla, kristen som icke-kristen. Hans mod enade byn mot den som låg bakom mordet.

 

Flera av de nära berättade att det var som om Detchay, som han hette, visste att han snart skulle dö. Flera saker han sa och gjorde de sista dagarna visade på detta, berättade de.

 

En annan vän berättade för mig; ¨Tänk att få avsluta livet med en lyckad julfest i kyrkan – känna att man verkligen firat att Jesus kommer – och sen få komma till Jesus själv! 

 

Polis kom ända från Chiang Mai, men ingen tror att mordet kommer lösas. En del tror att en välbärgad thai hyrde en person att mörda Detchay för att han var missnöjd med hans mod att stoppa ett felaktigt landköp. En rik person här har inflytande över polis och myndigheter och är inte van att en lokal ledare ställer sig upp och protesterar . Andra tror att det kan bero på något annat. Ingen vet säkert och ingen tror vi kommer få veta.

 

Varför får sådant här hända undrar många?

 

Detchay kommer från byn Dong Dam utanför Hot. Han kom till tro och döptes när han var 26 år gammal. Han var pwokarenlärare redan på 1980-talet. Det är flera av oss som mött honom genom åren. Han är storebror till Ladda, som jobbar med elevhemmen. Hon har ännu fler av oss mött genom åren. 

 

Både Detchays familj och Ladda frågar: – Varför?

Otto