Till minne av en modig pwokaren.

Kort från Detchays begravning