Pwokarendans

Evangelisten Manimä och en församlingsmedlem från Stora svarta stenens by.