Hur viktigt är ett skriftspråk för oss?  (foto)

De viktigaste verktygen för en bibelöversättare; En bibel eller flera, en dator, ett par glasögon och en massa tålamod.