Barnhemsflickor

Två barnhemsflickor, nu till åren komna, har fått ett kort på sina gamla vänner från barnhemstiden.